Žmogaus teisės

 

Bendrovė gerbia ir remia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo verslo srityje ir savo veikloje užtikrina žmogaus teisių apsaugą.
Netoleruojame jokios fizinės, žodinės ir seksualinės prievartos, grasinimo, priekabiavimų ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminamo elgesio. Mūsų įmonėje darbuotojai gerbiami, o jų orumas saugomas.
Darbuotojams įstatymų nustatyta tvarka užtikrinamos sveikos ir saugios darbo sąlygos, o į jų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą kasmet investuojama apie milijoną eurų.
Draudžiami veiksmai ir elgesys suprantami kaip gąsdinimas, priekabiavimas, agresijos ar muštynių provokavimas, religinių įsitikinimų, nepriimtinų kitiems, propagavimas darbe.
Netoleruojame jokio žmogų diskriminuojančio elgesio dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, sveikatos ar neįgalumo
UAB NORMETAS tvirtai laikosi nuostatos, jog darbe darbuotojai negali patirti jokio priekabiavimo ar bauginimo. Stengiamės užtikrinti malonią darbo aplinką, o visi aukščiau įvardyti atvejai principingai vertinami kaip darbo drausmės pažeidimai.

 

 

Kova su korupcija

 

Bet kokios kyšininkavimo ir korupcijos formos įmonėje yra netoleruojamos. Įmonės vadovybė viešai išreiškia tvirtą palaikymą kovai su korupcija.
Bendrovė ir jos vadovai įsipareigoja nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas.
Draudžiamas kyšininkavimas, neoficialus komisinių ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas.
Antikorupcinės nuostatos yra taikomos visiems įmonės darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams.
UAB NORMETAS vadovybė įsipareigoja laikytis šių socialiai atsakingo verslo principų, skirti reikiamus resursus šioms nuostatoms įgyvendinti ir ragina visus įmonės darbuotojus laikytis socialiai atsakingo verslo principų.
<